Մեկնություն Ավետարան ըստ Հովհաննու 11:31

Մաղաքիա արք. Օրմանյան

Իսկ այն հրեաները, որ նրա հետ տանն էին եւ նրան մխիթարում էին, երբ տեսան Մարիամին, որ վեր կացաւ իսկոյն ու գնաց, իրենք եւս նրա յետեւից գնացին. կարծում էին, թէ գերեզման է գնում, որ այնտեղ լաց լինի:
   
Տե՛ս Մեկնություն Ավետարան ըստ Հովհաննու գլուխ 11:17