Մեկնություն Ավետարան ըստ Հովհաննու 11:32

Մաղաքիա արք. Օրմանյան

Իսկ Մարիամը, երբ եկաւ այնտեղ, ուր Յիսուս կանգնած էր, ու տեսաւ նրան, ընկաւ նրա ոտքերն ու ասաց. «Տէ՛ր, եթէ այստեղ եղած լինէիր, իմ եղբայրը մեռած չէր լինի»:
   
Տե՛ս Մեկնություն Ավետարան ըստ Հովհաննու գլուխ 11:17