Մեկնություն Ավետարան ըստ Հովհաննու 11:34

Սուրբ Հովհան Ոսկեբերան

Եվ ասաց. «Որտե՞ղ դրեցիք նրան»։ Նրան ասացին. «Տե՛ր, արի՛ ու տե՛ս»։
   
Տե՛ս Մեկնություն Ավետարան ըստ Հովհաննու գլուխ 11:33
   

Երանելի Թեոֆիլոս Օհրիդացի

Եվ ասաց. «Որտե՞ղ դուք դրեցիք նրան»։ Նրան ասացին. «Տե՛ր, արի՛ ու տե՛ս»։
   
Տե՛ս Մեկնություն Ավետարան ըստ Հովհաննու գլուխ 11:33

   

Մաղաքիա արք. Օրմանյան

«Ո՞ւր դրիք նրան»: Նրան ասացին. «Տէ՛ր, արի՛ եւ տե՛ս»:
   
Տե՛ս Մեկնություն Ավետարան ըստ Հովհաննու գլուխ 11:17

   

Լոպուխին

Եվ ասաց. «Որտե՞ղ դուք դրեցիք նրան»։ Նրան ասացին. «Տե՛ր, արի՛ ու տե՛ս»։ [34] (Սինոդական թարգ․)
   
Տե՛ս Մեկնություն Ավետարան ըստ Հովհաննու գլուխ 11:33

--------------------------------
[34] (Էջմիածին թարգմ․) «Ո՞ւր դրիք նրան»: Նրան ասացին. «Տէ՛ր, արի՛ եւ տե՛ս»:
(Արարատ թարգմ․) Եվ Հիսուսն ասաց. «Որտե՞ղ դրեցիք նրան»։ Նրան ասացին. «Տե՛ր, արի՛ ու տե՛ս»։
(Գրաբար) եւ ասէ. Ո՞ւր եդիք զնա: Ասեն ցնա. Տէր՝ ե՛կ եւ տե՛ս: