Մեկնություն Ավետարան ըստ Հովհաննու 11:36

Սուրբ Հովհան Ոսկեբերան

Այդժամ հրեաներն ասում էին. «Տե՛ս, թե Նա ինչպե՜ս էր նրան սիրում»։
   
Տե՛ս Մեկնություն Ավետարան ըստ Հովհաննու գլուխ 11:33
   

Երանելի Թեոֆիլոս Օհրիդացի

Այդժամ հրեաներն ասում էին. «Տե՛ս, թե Նա ինչպե՜ս էր նրան սիրում»։
   
Տե՛ս Մեկնություն Ավետարան ըստ Հովհաննու գլուխ 11:33
   

Մաղաքիա արք. Օրմանյան

Հրեաներն ասացին. «Տեսէ՛ք ինչքան էր սիրում նրան»:
   
Տե՛ս Մեկնություն Ավետարան ըստ Հովհաննու գլուխ 11:17