Մեկնություն Ավետարան ըստ Հովհաննու 11:42

Մաղաքիա արք. Օրմանյան

եւ ես գիտէի, որ ամէն ժամ լսում ես ինձ, բայց այս անում եմ շուրջս կանգնած այս ժողովրդի համար, որպէսզի հաւատան, որ դո՛ւ ինձ ուղարկեցիր»:
   
Տե՛ս Մեկնություն Ավետարան ըստ Հովհաննու գլուխ 11:17