Գլխավոր

Հարգելի՛ այցելու Աստվածաշնչյան համարների մեկնությունները կցված են միայն Էջմիածին թարգմանությանը։
   
Տեղադրված են Ծննդոց, Ելից գրքերի, Երեմիայի,Դանիէլի և տասներկու Փոքր Մարգարեների մարգարեական գրքերի մեկնությունները։
Չորս ավետարանների մեկնությունների տեղադրումն ընթացքի մեջ է:
Մասամբ տեղադրված են Թվոց գրքի (գլուխ 1-15) և Եսայի (գլուխ 1-50) մարգարեական գրքի մեկնությունները։
   
Հարգելի՛ ընթերցող, Հին Ուխտում մեկնությանը զուգընթաց ներկայացված է Սուրբ Գրքի մի քանի թարգմանություններ։
Եբրայերեն բնագիրը ներկայացված է Սինոդական (Синодальный) և Արարատ թարգմանություններով, իսկ հունարենը (Յոթանասնիցը) ներկայացված է Էջմիածին և գրաբար թարգմանություններով։ Ընդ որում՝ Լապուխինի մեկնություններում հանդիպող սլավոնական կամ եկեղեցա-սլավոնական (церковно-славяннский) թարգմանությունը հիմնականում համընկնում է Էջմիածին թարգմանության, մասամբ էլ՝ Արարատ թարգմանության հետ։
   
Աշխատանքները շարունակվում են։ Հայցում ենք ձեր համբերատարությունը։