Գլխավոր

Հարգելի՛ այցելու Աստվածաշնչյան համարների մեկնությունները կցված են միայն Էջմիածին թարգմանությանը։
   
Տեղադրված են Ծննդոց, Ելից, Թվոց գրքերի, Եսայու, Երեմիայի, Դանիէլի, Եզեկիելի և տասներկու Փոքր Մարգարեների մարգարեական գրքերի մեկնությունները։
Չորս ավետարանների մեկնությունների տեղադրումն ընթացքի մեջ է:
Մասամբ տեղադրված են Երկրորդումն Օրինաց գրքի, (գլուխ 1-10) մեկնությունները։
   
Հարգելի՛ ընթերցող, Հին Ուխտում մեկնությանը զուգընթաց ներկայացված է Սուրբ Գրքի մի քանի թարգմանություններ։
   
Եբրայերեն բնագիրը ներկայացված է Սինոդական (Синодальный) կամ ռուսական և Արարատ թարգմանություններով, իսկ հունարենը (Յոթանասնիցը) ներկայացված է Էջմիածին և գրաբար թարգմանություններով։ Ընդ որում՝ Լապուխինի մեկնություններում հանդիպող սլավոնական կամ եկեղեցա-սլավոնական (церковно-славяннский) թարգմանությունը հիմնականում համընկնում է Էջմիածին թարգմանության, մասամբ էլ՝ Արարատ թարգմանության հետ։
   
Այսուհետ կայքի վերջին թարմացումների մասին, կարող եք տեղեկանալ shavigh.am Ֆեյսբուքյան էջից։ Աշխատանքները շարունակվում են։ Հայցում ենք ձեր համբերատարությունը։