Մեկնություն Ավետարան ըստ Հովհաննու 11:28

Մաղաքիա արք. Օրմանյան

Եւ այս ասելուց յետոյ, գնաց գաղտնաբար կանչեց իր քրոջը՝ Մարիամին եւ ասաց. «Վարդապետն է եկել եւ քեզ է կանչում»:
   
Տե՛ս Մեկնություն Ավետարան ըստ Հովհաննու գլուխ 11:17