Մեկնություն Ավետարան ըստ Հովհաննու 11:37

Սուրբ Հովհան Ոսկեբերան

Իսկ նրանցից ոմանք ասում էին. «Նա, որ կույրի աչքերը բացեց, չէ՞ր կարող այնպես անել, որ այս մեկն էլ չմեռներ»։
   
Տե՛ս Մեկնություն Ավետարան ըստ Հովհաննու գլուխ 11:33
   

Երանելի Թեոֆիլոս Օհրիդացի

Իսկ նրանցից ոմանք ասում էին. «Նա, որ կույրի աչքերը բացեց, չէ՞ր կարող այնպես անել, որ այս մեկն էլ չմեռներ»։
   
Տե՛ս Մեկնություն Ավետարան ըստ Հովհաննու գլուխ 11:33
   

Մաղաքիա արք. Օրմանյան

Նրանցից ոմանք ասում էին. «Սա, որ կոյրի աչքերը բացեց, չէ՞ր կարող նաեւ այնպէս անել, որ սա չմեռնէր»:
   
Տե՛ս Մեկնություն Ավետարան ըստ Հովհաննու գլուխ 11:17