Մեկնություն Ավետարան ըստ Հովհաննու 11:39

Մաղաքիա արք. Օրմանյան

Եւ Յիսուս ասաց. «Այդ քարը մի կողմ դրէք»: Մարթան՝ մեռածի քոյրը, նրան ասաց. «Տէ՛ր, հիմա արդէն նեխած կը լինի, քանի որ չորս օրուայ է»:
   
Տե՛ս Մեկնություն Ավետարան ըստ Հովհաննու գլուխ 11:17